samen

De gemeenschapsdienst en de basisbaan

Samen, c’est Ensemble en néerlandais. Une rubrique pour parler du social dans la langue de Vondel. Nous synthétisons ici les communiqués de la FGTB flamande sur le service communautaire et sur l’idée de basisbaan (Lire l’article) lancée par le président de Vooruit.

Sinds de invoering van de gemeenschapsdienst op 1 januari tekenden nauwelijks gemeenten in op het nieuwe systeem. Deadlines werden opgeschoven en de Vlaamse regering moest de hulp inroepen van Europees coronageld om toch enkele gemeenten tijdelijk over de streep te trekken.

Valse start

De verplichte gemeenschapsdienst, een van de stokpaardjes van het Vlaams regeerakkoord, werd zoals aangekondigd ingevoerd op 1 januari 2023. De invoering kent duidelijk een valse start. Een eerste deadline om in te tekenen op het systeem werd opgeschoven (van 31/3 naar 15/5) nadat bleek dat amper 36 gemeenten op 300 interesse toonden. Nochtans kunnen gemeenten Europees geld krijgen voor de opstart, nadat de Vlaamse regering middelen uit het React EU fonds vrijmaakte. Dit fonds moet zorgen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie in nasleep van de coronacrisis. Afhankelijk van het aantal werklozen en mentoren die een gemeente wil inzetten kunnen ze daar tussen 7.396,84 (voor 3 werklozen en 1 mentor) en 96.158,96 (voor 39 werklozen en 13 mentoren) voor krijgen. Het lage aantal gemeenten dat bereid is in het systeem te stappen werkt zichtbaar op de zenuwen van enkele partijbureaus. In verschillende gemeenten werd vanuit de oppositie door N-VA- en open VLD-raadsleden opgeroepen in te tekenen op het systeem.

Het Vlaams ABVV roept gemeenten die nog aarzelen dan ook op niet in te tekenen op het systeem

Niet meer dan normaal

Het Vlaams ABVV vindt het niet meer dan normaal dat gemeenten met de voeten slepen. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt al langer dat het systeem niet werkt en zelfs tot jobverdringing kan leiden. Bovendien is het ook laakbaar om de eigen inwoners te verplichten werkjes uit te voeren voor amper 1,30 euro per uur. ABVV lanceerde eerder al een actie tegen de gemeenschapsdienst en zal dat blijven doen. Voor Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, verdienen langdurig werklozen vooral een betere begeleiding : « Iedereen die een beetje met de arbeidsmarkt bezig is weet dat het aanpakken van drempels naar werk de grootste uitdaging is om de meest kwetsbare profielen aan werk te helpen. Het systeem van gemeenschapsdienst negeert die vaststelling en vertrekt – op de rug van mensen – van een totaal tegengestelde en eerlijk gezegd ook naïeve overtuiging. Gemeenten die in deze redenering meestappen helpen hun inwoners allerminst. » Het Vlaams ABVV roept gemeenten die nog aarzelen dan ook op niet in te tekenen op het systeem, maar bij de Vlaamse regering aan te dringen op middelen die effectief drempelverlagend werken.

Werklozen culpabiliseren helpt hen niet vooruit

Vooruit lanceerde enkele voorstellen rond de begeleiding en controle van werklozen. Het ABVV betreurt de culpabiliserende toonzetting rond wie werkloos blijft. De basisbaan zelf vergt verder onderzoek. De filosofie om een goede werkbare job te garanderen is positief, maar de uitwerking vraagt verder overleg. Het voorstel om de gemeenschapsdienst af te schaffen kunnen we ondersteunen. Wie werkloos blijft op een krappe arbeidsmarkt, wordt vaak afgeschilderd als iemand die onvoldoende zijn best doet om aan het werk te geraken. Dat opgestoken vingertje merken we ook in de communicatie rond de activeringsvoorstellen die Vooruit lanceerde. Veel nadruk ligt op het verstrengen van de verplichtingen voor werkzoekenden en het versterken van de controle. « Eerder dan werklozen te stigmatiseren moeten de drempels naar werk weggewerkt worden. Voldoende betaalbare woningen, vlot overal geraken, makkelijk betaalbare kinderopvang vinden, discriminatie die wordt aangepakt, voldoende zorgaanbod, jobs waar je goed betaald wordt en waarvan je niet ziek wordt… dat zijn de beste garanties om iedereen aan de slag te krijgen en te houden », aldus Miranda Ulens, voorzitter Vlaams ABVV.

Onderzoek en overleg

De filosofie om voor wie langer dan 2 jaar werkloos blijft een baan te garanderen is positief, maar de uitwerking vergt verder onderzoek en overleg. Mensen die ondanks vergeefse pogingen en veel inspanningen niet aan de slag geraken krijgen zo perspectief op een vaste baan aan goede voorwaarden. Op voorwaarde wel dat de sectoren en activiteiten goed worden afgebakend om concurrentie met bestaande jobs te vermijden, dat de arbeidsvoorwaarden worden afgesproken in sociaal overleg en dat het maatwerk in het verlengde ligt van de mogelijkheden van de werklozen. Wij passen voor een brute verplichting. Ook werkgevers moeten aangesproken worden op hun te selectieve aanwervingsgedrag, dat ontbreekt nu in het voorstel.

Partager cet article

Facebook
Twitter